Contact Us

European Public Law Organization
Tel. +30 211 311 0671
Fax. +30 22920 68913
info@aielpo.eplo.int

 

EPLO Plaka Athens Premise
Pikilis and Dioskouron St., Plaka, 10555 Athens, Greece

EPLO Sounion Premise
64th Km, Athens-Sounion Ave., Legraina, 19500 Greece